Jesteś tutaj:

Miesiąc: Wrzesień 2018

PGE DystrybucjaInformacja o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej

Dane o planowanych wyłączeniach zamieszczane są z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem na stronie https://pgedystrybucja.pl/ w zakładce: Wyłączenia. Informacje można również pozyskiwać cyklicznie poprzez subskrypcję newslettera o wyłączeniach, który jest dostępny pod linkiem: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Urząd StatystycznyZgodnie Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 września 2018r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017r. 3399 zł.

Miesięczna wartość 1 ha przeliczeniowego wynosi zatem 283,25 zł.

Sposób obliczania dochodu do świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy 2018/2019, w przypadku osiągania dochodu wyłącznie z gospodarstwa rolnego

((liczba posiadanych ha przel. w 2017r. x 283,25 zł x 12*)/12)/liczba członków rodziny ≤ 800 zł lub 1200 zł**

* – jeżeli rolnik w 2017r. posiadał gospodarstwo rolne niepełny rok, wówczas zamiast liczby 12 należy przyjąć faktyczną liczbę miesięcy, w których rolnik był posiadaczem gospodarstwa rolnego

** – kryterium dochodowe 1200 zł dotyczy osób, których członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

Program Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziW ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Program Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Więcej informacji dotyczących programu znajdziesz w załączniku:

[maxbutton id=”8″ url=”https://kocierzew.pl/wp-content/uploads/2018/09/Czyste_powietrze_ulotka.pdf” text=”Ulotka Czyste Powietrze” ]

Obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę

Wójt Gminy oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym zapraszają na Obchody Święta Szkoły związane z 79 rocznicą Bitwy nad Bzurą w roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę!!!

W tym dniu zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa na postumencie zegara słonecznego, we wnętrzu którego umieszczona będzie Kapsuła Czasu!

Zapraszamy mieszkańców chętnych do złożenia podpisu na “Liście do przyszłych pokoleń” do dnia 12.09.2018 r.

Wszystkie informacje zamieszczono w załączonym piśmie.         Więcej “Obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę”

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, że do dnia 14 września 2018 roku można składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łowiczu wnioski o refundację do 75% wydatków poniesionych w celu zapewnienia wymaganego poziomu bioasekuracji przez producenta rolnego, w którym utrzymywane są świnie.

Więcej “Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu”

Do góry