Jesteś tutaj:

Miesiąc: Październik 2018

Informacja ARiMR o szkoleniach

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o planowanych szkoleniach na terenie województwa łódzkiego. W związku z ogłoszonym naborem wniosków na operacje typu: “Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętych programem PROW na lata 2014 – 2020.

 

Szczegółowy harmonogram w załączniku:

Harmonogram szkoleń ARiMR

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Siłownia zewnętrzna przy GBP w Kocierzewie Południowym

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt pn. „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest podniesienie jakości oraz rozwój infrastruktury oświatowo – edukacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.

O projekcie przeczytasz klikając na poniższy link ⇓

[maxbutton id=”8″ url=”https://kocierzew.pl/fundusze-zewnetrzne-2/gmina-kocierzew-poludniowy/silownia-zewnetrzna-przy-gbp-w-kocierzewie-poludniowym/” text=”Siłownia zewnętrzna przy GBP” ]

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy w 2018 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGmina Kocierzew Południowy z dniem 21.08.2018 r. przystąpiła do realizacji zadania:

„USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2018 ROKU”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  • Całkowita wartość zadania: 36 573,64zł
  • Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 32 916,00 zł
  • Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 3 657,64 zł

Więcej “Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy w 2018 roku”

Do góry