Jesteś tutaj:

Rok: 2019

Grafika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza przedsiębiorców, pracowników i osoby, które pobierają świadczenia z ZUS do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Wykaz szkoleń na styczeń do pobrania poniżej:

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych ZUS:

Szkolenia: http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium

e-Akta: http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta

W roku 2019 stosownie do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2247) zmienił się sposób obliczania limitu dla rolników hodujących bydło.

Limit roczny ustalać się będzie z powierzchni użytków rolnych oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w poprzednim roku.

Zmieniła się również ilość litrów paliwa na hektar użytków rolnych. W latach poprzednich było to 86 litrów obecnie jest 100 litrów na hektar użytków rolnych.

Więcej “Informacja dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego”

Do góry