Starosta Łowicki sprawujący nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa kieruje informację do właścicieli lasów niesadowiących własności Skarbu Państwa, dotyczącą obowiązku pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej.

W załączeniu: Treść informacji dla właścicieli lasów