Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi  organizuje cykl spotkań w województwie łódzkim dla przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia, a nie wiedzą jakie są możliwości i w jaki sposób mogą uzyskać pomoc.

Spotkanie w Powiecie Łowickim odbędzie się we wtorek, 25 sierpnia 2020 r. o godz. 13:00 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego, ul. Ułańska 2, Łowicz.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.larr.pl/spotkania-informacyjne-2020