Od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 roku w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy (pokój nr 7)  będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego.Do wniosku należy dołączyć :
- faktury VAT (lub kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 roku,
-  kserokopie umów dzierżawy,
 - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2020 roku,
- załącznik do wniosku zawierający dane beneficjenta i dane gospodarstwa rolnego,
- zestawienie faktur.

Wysokość zwrotu części podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi 1,00 zł  
 z 1 litra zakupionego oleju napędowego.

Limit roczny – 100 litrów na 1 ha użytków rolnych.
Dla  hodowców bydła limit roczny -  100 litrów na 1 ha użytków rolnych + 30 litrów na średnią roczną liczbę DJP bydła.

Aktualny wniosek i załączniki do wniosku do pobrania i samodzielnego wydruku pod artykułem lub w Urzędzie  Gminy Kocierzew Południowy.

Wypłata nastąpi w miesiącu kwietniu po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Uwaga! Wnioskodawca w dniu składania wniosku musi  być posiadaczem gospodarstwa rolnego.

Proszę we wnioskach wskazać nazwę banku i numer konta bankowego, na który zostanie przekazany zwrot podatku akcyzowego.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

(46) 839-40-51

wniosek_zwrot_akcyzy.pdf

zalacznik_do_akcyzy.pdf

zestawienie.pdf