Informujemy o możliwości skorzystania przez posiadaczy świń z pomocy finansowej, którą można otrzymać na dostosowanie gospodarstw do wymogów bioasekuracji. Więcej informacji na stronie https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html