Gmina Kocierzew Południowy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Gmina Kocierzew Południowy w obiektywie”

Konkurs trwa od 9 czerwca do 25 czerwca br.

Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne ukazujące Gminę Kocierzew Południowy i jej przyrodę, zabudowę, zabytki itp. (Fotografie nie mogą przedstawić osób)

Celem Konkursu jest:

  • zachęcanie do poznawania piękna i bogactwa przyrody i architektury Gminy Kocierzew Południowy;
  • odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w Gminie Kocierzew Południowy;
  • propagowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych wśród mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy;
  • zwiększenie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania;
  • promocja i popularyzacja gminy Kocierzew Południowy, poprzez wykorzystanie przedstawionych zdjęć na stronie gminy, biblioteki, w kalendarzach i innych publikacjach.

Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Kocierzew Południowy, w tym osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów)

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs podzielony jest na następujące kategorie wiekowe:

  • Kategoria „Dzieci”: uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej
  • Kategoria „Dorośli": uczniowie szkół średnich oraz osoby które ukończyły 18 rok życia

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie 1 zdjęcia fotograficznego wykonanego w technice dowolnej, wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym oraz wersją elektroniczną na nośniku CD/DVD.

Fotografia ma być wydrukowana w formacie A4: wymiar ok. 20 x 30 cm.

Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody w postaci bonów podarunkowych. Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin, parametry zgłaszanych prac itp. w poniższym pliku.

Do pobrania:

Regulamin konkursu (.docx)

Autor zdjęcia: Ludzie zdjęcie utworzone przez prostooleh - pl.freepik.com