19 lipca  godz. 10:00 rozpocznie się ostatni nabór do projektu "Innowacyjny biznes", który oferuje:

- wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej ( dotacja) - w kwocie 23.050 zł
- wsparcie pomostowe (2.600 zł) przez 12 miesięcy dla każdego beneficjenta,
- szkolenia grupowe i indywidualne, w których zapewnione są zwroty kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi, stypendium szkoleniowe oraz catering.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://innowacyjny-biznes.pl/