grafika przedstawia fragment dystrybutora paliwowegoOd 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy (pokój nr 7) w godz. 7:00-15:00 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć:
- faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.,
- kserokopie umów dzierżawy,
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego AR i MR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2020 roku (jeśli nie został złożony w lutym 2021 roku)
- załącznik do wniosku zawierający dane beneficjenta i dane gospodarstwa rolnego,
- zestawienie faktur.


Wysokość zwrotu części podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi 1,00 zł z 1 litr zakupionego oleju napędowego.
Limit roczny – 100 litrów na 1 ha użytków rolnych.
Dla hodowców bydła limit roczny – 100 litrów na 1 ha użytków rolnych + 30 litrów na średnią roczną liczbę DJP bydła.

Aktualny wniosek wraz z załącznikami można pobrać na stronie internetowej Gminy Kocierzew Południowy lub w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy.


Wypłata nastąpi w miesiącu październiku po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Uwaga!

Wnioskodawca w dniu składania wniosku musi być posiadaczem gospodarstwa rolnego.
Proszę we wnioskach wskazać nazwę banku i numer konta bankowego, na który zostanie przekazany zwrot podatku akcyzowego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (46) 839-40-51.