Informujemy, że Gmina Kocierzew Południowy uruchomiła moduł konsultacyjny, który ma na celu zebranie od Państwa opinii na temat procesów planistycznych w naszej gminie.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z modułu.
Moduł został uruchomiony w ramach programu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”- II etap konsultacji.
Gmina Kocierzew Południowy w ramach grantu otrzymała kwotę w wysokości 48 298,00 zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych wyznaczonych Uchwałą Nr XIII/62/19 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 6.11.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu ewidencyjnego wsi Gągolin Południowy.