KRUS w Łodzi wraz z Placówkami Terenowymi przedstawia dwie konkursowe propozycje dla dzieci.
Pierwszą propozycją jest dwunasta edycja konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach rolnych.
Drugie zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków w gospodarstwie rolnym.
Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku KRUS dla dzieci