Wójt Gminy Łowicz, informuje o rozpoczęciu konsultacji i możliwości zapoznania się z projektem "Strategii Rozwoju Gmin Łowicz na lata 2022-2030", który dostępny jest na stornie internetowej Gminy pod adresem: www.gminalowicz.pl/index.php/gospodarka/1032-konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy-lowicz-na-lata-2022-2030 lub na stronie BIP Urzędu Gminy Łowicz: http://bip.uglowicz.nv.pl/m,1093,2022.html

Wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii  można składać zgodnie z informacjami podanymi w ogłoszeniu o konsultacjach.