wniosekŚwiadczenie ratownicze dla strażaków osp – dodatek do emerytury. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych dała możliwość uzyskania specjalnego świadczenia w formie dodatku do emerytury w wysokości 200 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (46) 839 40 53 lub w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym pok. 9.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie świadczenia.pdf

oświadczenie.pdf