Szanowni Państwo
Lokalna Grupa Działania Ziemia Łowicka realizuje ważne badania ankietowe na temat poziomu satysfakcji mieszkańców. Wyniki ankiety posłużą opracowaniu ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=3e5e5b7b&&b=bf291e2fa&&c=09a082ae