Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Obszar Zielonej Energii zaprasza do włączenia się w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii na lata 2023-2027 poprzez udział w konsultacjach społecznych. Szerzej na ten temat oraz harmonogram spotkań konsultacyjnych znajdą Państwo w załączniku.

Konsultacje społeczne