Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej


Z A P R A S Z A M Y !!!

MIESZKAŃCÓW GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY

Ogłaszamy nabór na bezpłatne zajęcia, warsztaty i szkolenie

w ramach projektu: „Od pasiaka po fiord” – polsko-norweska współpraca kulturalna

Nauka gry na instrumentach: akordeon, keyboard, gitara

Warsztaty: wokalne, taneczne (dla różnych grup wiekowych)

Szkolenie w zakresie fotografii,  nagrywania muzyki i tworzenia amatorskich filmów

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 80, tel. 46 838 48 78
Karta zgłoszenia oraz regulamin do pobrania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym

lub na stronie www.bibliotekakocierzew.pl i www.kocierzew.pl

Na zgłoszenia czekamy do piątku 23.09.2022 roku.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !

Zajęcia organizowane są w ramach projektu „Od pasiaka po fiord”- polsko-norweska współpraca kulturalna, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021, w ramach Programu „Kultura” Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.