Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że w związku z planowanym wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Gmina Kocierzew Południowy przystąpi do dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców.Preferencyjna cena węgla to 2000 zł/t (brutto). Cena nie obejmuje kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Maksymalna ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego to 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r.

Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem paliwa stałego: groszku, węgla orzech lub miału, powinny złożyć wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym. Druk można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy lub ze strony internetowej (w załączniku). Wnioski przyjmowane będą do 8 listopada 2022 r. w sekretariacie (pok.1)
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 

(Dz. U. poz. 1692 i 1967 ).

Gmina nie jest gwarantem jakości paliwa stałego.

Zapotrzebowaniepdf.pdf