Gmina Kocierzew Południowy realizuje zadanie „Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w Kocierzewie Południowym - etap I”.  Projekt współfinansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze”.


Celem zadania jest zagospodarowanie nieużytkowanej dotychczas przestrzeni publicznej w Kocierzewie Południowym w Gminie Kocierzew Południowy poprzez utworzenie terenu zieleni wraz z bazą edukacyjną. Celem jest również wsparcie środowiska naturalnego poprzez dokonanie nowych nasadzeń, stworzenie miejsca do odpoczynku, nauki i rekreacji, podniesienie walorów użytkowych i zagospodarowanie terenów zieleni w taki sposób, aby stały się one miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców.
Projekt obejmuje:
1.    Wyposażenie bazy edukacyjnej w elementy które będą edukować mieszkańców oraz dzięki którym utworzy się miejsce odpoczynku i rekreacji. Zostaną zakupione:
• Tablica dydaktyczna o tematyce ekologicznej
• Domek dla owadów
• Budki lęgowe
• Ławki do odpoczynku
• Huśtawka
2.    Zostaną dokonane nasadzenia roślinności oraz urządzone zostaną trawniki:
• Irga błyszcząca
• Buk pospolity
• Świerk serbski.
• Dąb błotny kolumnowy
• Wykonanie trawników oraz mat przerostowych pod małą architekturę
3.    Utworzone zostaną alejki z kostki brukowej