Ministerstwo Obrony Narodowej dla młodzieży za odpowiedzialną i godną naśladowania postawę przygotowało specjalną nagrodę w postaci "Orderu Młodego Bohatera". Odznaczenie może otrzymać osoba do 18 roku życia, która w niebezpiecznej sytuacji dzięki własnemu działaniu lub poprzez wezwanie odpowiednich służb, przyczyniła się do uratowania czyjegoś życia lub zdrowia.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mlody-bohater