Urząd Gminy Kocierzew Południowy, działając na podstawie art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, poz. 1852) Wójt Gminy Kocierzew Południowy zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
W związku z powyższym, wzywamy właścicieli nieruchomości do przedłożenia umowy oraz rachunków/faktur za świadczone usługi w  celu przeprowadzenia kontroli w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 5, w terminie określonym w planie kontroli.

Sprawę prowadzi: Sylwia Wasiota, tel. 46 839 40 45

Plan kontroli w okresie od grudzień 2023 r. - kwiecień 2024 r.

Termin realizacji

Kontrolowani Właściciele nieruchomości położonych w miejscowościach:

grudzień 2023 r.

Boczki Chełmońskie, Gągolin Południowy, Gągolin Północny, Gągolin Zachodni

styczeń 2024 r.

Jeziorko, Kocierzew Południowy, Kocierzew Północny

luty 2024 r.

Konstantynów, Lenartów, Lipnice, Łaguszew, Osiek

marzec 2024 r.

Ostrowiec, Płaskocin, Różyce, Różyce-Żurawieniec

kwiecień 2024 r.

Sromów, Wejsce, Wicie

W tabeli poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kocierzew Południowy.

Lp.Nazwa

Adres

1.P.P.H.U. STRAŻAK
Albert Bogusiewicz

ul. Miodowa 214, 96-332 Radziwiłłów
tel. 508-286-502

2.ROL-POL-TRANS
Arkadiusz Koza

Karsznice Duże 11, 99-413 Chąśno
tel. 691-376-515

3.PreZero Service Centrum Sp. z o.o
o/Łowicz

ul. Armii Krajowej 49, 99 400 Łowicz,
tel. (46)830-35-25

4.P.P.H.U. Renata Pytel

Tułowice 9, 05-088 Brochów
tel. 604-902-932

5.ROBAN Aneta Sałacińska

Kożuszki Parcel 61A, 96-500 Sochaczew
tel. 606-374-093

Procedura kontroli zawarta jest w treści Zarządzenia nr 97/2023 Wójta Gminy Kocierzew Południowy z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków nieruchomości położonych na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminach ustalonych w planie kontroli, właściciele nieruchomości będą wzywani indywidualnie lub zostaną przeprowadzone kontrole na terenie posesji.