wniosekŚwiadczenie ratownicze dla strażaków osp – dodatek do emerytury. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych dała możliwość uzyskania specjalnego świadczenia w formie dodatku do emerytury w wysokości 200 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (46) 839 40 53 lub w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym pok. 9.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie świadczenia.pdf

oświadczenie.pdf

plakat informacyjnyPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Rozwiń swój biznes!”. Celem webinarium jest przedstawienie wybranych form wsparcia dla przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Spotkanie online odbędzie się:
•    23 marca 2022 roku w godz. 10:00 – 11:00 (rekrutacja do 21.03.2022 r.)

Wójt Gminy Łowicz, informuje o rozpoczęciu konsultacji i możliwości zapoznania się z projektem "Strategii Rozwoju Gmin Łowicz na lata 2022-2030", który dostępny jest na stornie internetowej Gminy pod adresem: www.gminalowicz.pl/index.php/gospodarka/1032-konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy-lowicz-na-lata-2022-2030 lub na stronie BIP Urzędu Gminy Łowicz: http://bip.uglowicz.nv.pl/m,1093,2022.html

Wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii  można składać zgodnie z informacjami podanymi w ogłoszeniu o konsultacjach.

Psycholog - punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży

KRUS w Łodzi wraz z Placówkami Terenowymi przedstawia dwie konkursowe propozycje dla dzieci.
Pierwszą propozycją jest dwunasta edycja konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach rolnych.
Drugie zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków w gospodarstwie rolnym.
Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku KRUS dla dzieci