Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że w związku z planowanym wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Gmina Kocierzew Południowy przystąpi do dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny przygotowała dla młodych mieszkańców wsi jesienne propozycje, dzięki którym można będzie wykazać się znajomością zasad bhp w rolnictwie i jednocześnie zdobyć atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Przedstawiamy Państwu ulotkę dotyczącą stosowania tabletek z jodkiem potasu. Ewentualne wydawanie tabletek jodku potasu zostanie uruchomione dopiero po wystąpieniu rzeczywistego zagrożenia.

UWAGA!!!

Jodku potasu nie można przyjmować profilaktycznie.

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego znajdą Państwo punkty dystrybucji jodku potasu na terenie całego województwa łódzkiego.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Podczas indywidualnych konsultacji, każdy zainteresowany otrzyma informację m.in. w zakresie środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawione zostaną możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych. Konsultacje odbędą się 21 października 2022 r. w godz. 9:00 – 11:30 w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym, Kocierzew południowy 83, (sala konferencyjna na dole).

Poniżej cytujemy stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska, odnoszące się do kwestii wielu gospodarstw domowych w jednym budynku/lokalu. "Na potrzeby przyznawania dodatku węglowego przyjmuje się jako zasadę, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się jedno gospodarstwo domowe. W świetle niepokojących informacji o próbach wyłudzenia dodatków przez wnioskodawców „sztucznie” dzielących gospodarstwa domowe, ustawodawca zdecydował o doprecyzowaniu przepisów poprzez wyraźne wskazanie, że jeden dodatek węglowy przysługuje na jeden adres zamieszkania".