KRUS w Łodzi wraz z Placówkami Terenowymi przedstawia dwie konkursowe propozycje dla dzieci.
Pierwszą propozycją jest dwunasta edycja konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach rolnych.
Drugie zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków w gospodarstwie rolnym.
Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku KRUS dla dzieci

Przeziębienie, a może to grypa lub COVID-19? Jak sprawdzić co Ci dolega? Skorzystaj z praktycznego przewodnika.

Krok po kroku, co zrobić, jeśli masz infekcję.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/przeziebienie-a-moze-covid-19-sprawdz-co-zrobic,8102.html

Od 1 stycznia 2022 r. w obszarze wsparcia rodziny dostępne jest nowe rozwiązanie z rządowego programu Polski Ład. Jest to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12 miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesiąc życia. Przyznawaniem i wypłacaniem tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o RKO będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną a środki wypłacane będą tylko na konto bankowe.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://gops.kocierzew.pl/aktualnosci/109-rodzinny-kapital-opiekunczy-informacje

Informujemy, iż dzień 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy

Na podstawie przepisów art. 27 a-h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, w terminie od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiedni wzór deklaracji. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.