Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs pn. "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski". Aby wziąć w nim udział należy zrobić zdjęcie, które będzie ukazywało piękno przyrody województwa łódzkiego oraz wysłać zgłoszenie. Termin upływa 30 września 2022 r. Pula nagród to aż 17 tys. zł. Laureaci otrzymają bony do sklepu multimedialnego o wartości:

  • 5 tys. zł. za zajęcie I miejsca
  • 4 tys. zł. za zajęcie II miejsca
  • 3 tys. zł. za zajęcie II miejsca oraz
  • 1 tys. zł. za wyróżnienie, które może otrzymać aż 5 autorów zdjęć

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępną są na stronie https://wlop.gmsynergy.com.pl/

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach 14 -16 grudnia 2022 roku odbędzie XV edycja „Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022. Biznes w erze innowacji”, w ramach którego organizowana jest Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”.
            Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla przedsiębiorców, którzy konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągają najlepsze efekty ekonomiczne, realizują innowacyjne projekty oraz cieszą się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą.

Szanowni Państwo
Lokalna Grupa Działania Ziemia Łowicka realizuje ważne badania ankietowe na temat poziomu satysfakcji mieszkańców. Wyniki ankiety posłużą opracowaniu ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=3e5e5b7b&&b=bf291e2fa&&c=09a082ae

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku.

Zaproszenie do udziału w naborze