Od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy (pokój nr 7) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Wojewoda Łódzki zachęca do uczczenia 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz Jego bohaterów poprzez aktywny udział w zainaugurowanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi akcji "Znicz dla Powstańca". Inicjatywa polega na objęciu pamięcią grobów wszystkich ofiar walk powstańczych poprzez złożenie zniczy  w miejscach ich wiecznego spoczynku w dniu rocznicy wybuchu 22 stycznia.

Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że w związku z ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe od 10.01.2023 r. - 25.01.2023 r. należy składać wnioski na zakup paliw stałych w II transzy.

Szanowni Mieszkańcy!!!
Dotarły pierwsze dostawy węgla.
Węgiel jest wydawany tylko i wyłącznie według kolejności złożonego przez osobę uprawnioną zapotrzebowania na zakup preferencyjny paliwa stałego.
Otrzymają Państwo telefoniczną informację od pracownika Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym dotyczącą wpłaty oraz otrzymania faktury.
Absolutnie nie można samowolnie wpłacać pieniędzy na konto UG bez wcześniejszego telefonicznego powiadomienia od pracownika urzędu. Osobom, które dokonały wpłaty nie zostanie wystawiona faktura, a środki będą zwrócone na konto.

Lokalna Grupa Działania Obszar Zielonej Energii zaprasza do udziału w przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w formie konsultacji społecznych.