logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Glównego Inspektora Sanitarnego

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
 2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
 3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
 4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

SZANOWNI MIESZKAŃCY
GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY!

Przypominamy, że termin zapłaty II raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości upływa 15 maja. Płatności podatku można będzie dokonywać w następujący sposób:

 • u Sołtysów (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19),
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym
  34 9288 1053 1300 0390 2000 0010,
 • w kasie tutejszego Urzędu od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 13:00.

Przypominamy również o terminach uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty reguluje się w systemie miesięcznym w terminach do 15 dnia następnego miesiąca za miesiące od stycznia do listopada, zaś za miesiąc grudzień do 31 grudnia.

Płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w następujący sposób:

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym
  32 9288 1053 1300 0390 2000 0240 lub na indywidualne konta podane na blankietach w latach poprzednich,
 • w kasie tutejszego Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00.

Mieszkańcy, którzy chcą uiścić zapłatę w kasie będą obsługiwani pojedynczo.

Pszczoła na kwiatkuWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Łowiczu w związku z przypadkiem zatrucia pszczół na terenie powiatu łowickiego apeluje do rolników:

 1. Zachowuj podczas zabiegu odpowiednie odległości od pasiek – 20 m
 2. Wykonuj zabiegi ochronne wieczorem, po oblocie pszczół
 3. Zapobiegaj znoszeniu cieczy roboczej
 4. Pamiętaj, że każdy błąd może spowodować zatrucia i śmierć zapylaczy
 5. Przestrzegaj okresów prewencji
 6. Informuj właścicieli pasiek o planowanych zabiegach
 7. Zapoznaj się szczegółowo z treścią etykiety
 8. Stosuj tylko środki dopuszczone do obrotu

ikona informacjeWójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 16 kwietnia 2020 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz do oddania w najem lokalu użytkowego w miejscowości Kocierzew Południowy 79A w trybie bezprzetargowym na okres 5 la.

Główny Inspektor Sanitarny

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Herb Gminy Kocierzew Południowy

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, z powodu obecności Koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce,

Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje mieszkańców, że od 17 marca 2020 r.

Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów!

Prosimy kontaktować się telefonicznie lub e-mail

z pracownikami w celu uzgodnienia możliwości załatwienia spraw:

DANE KONTAKTOWE

Płatności prosimy dokonywać drogą elektroniczną na rachunki bankowe:

Odpady komunalne: 32 9288 1053 1300 0390 2000 0240

Podatki i inne opłaty: 34 9288 1053 1300 0390 2000 0010

Gminna Spółka Wodna: 36 9288 1053 1303 5288 2000 0010

W sytuacjach SZCZEGÓLNYCH,

wymagających osobistego złożenia dokumentów, będzie można dokonać tego w Urzędzie.

W celu zapewnienia pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym przy zakupie leków,

podstawowych artykułów spożywczych i higieny osobistej prosimy o kontakt z:

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym

tel. (46) 839 40 44

Od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16.00