SZANOWNI MIESZKAŃCY
GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY!

Przypominamy, że termin zapłaty II raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości upływa 15 maja. Płatności podatku można będzie dokonywać w następujący sposób:

  • u Sołtysów (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19),
  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym
    34 9288 1053 1300 0390 2000 0010,
  • w kasie tutejszego Urzędu od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 13:00.

Przypominamy również o terminach uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty reguluje się w systemie miesięcznym w terminach do 15 dnia następnego miesiąca za miesiące od stycznia do listopada, zaś za miesiąc grudzień do 31 grudnia.

Płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w następujący sposób:

  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym
    32 9288 1053 1300 0390 2000 0240 lub na indywidualne konta podane na blankietach w latach poprzednich,
  • w kasie tutejszego Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00.

Mieszkańcy, którzy chcą uiścić zapłatę w kasie będą obsługiwani pojedynczo.