W 2020 r. wymagany poziom recyklingu wynosi 50%.

Więcej informacji o segregacji odpadów komunalnych można uzyskać: https://naszesmieci.mos.gov.pl/