Od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy (pokój nr 7) w godz. 7:00-15:00 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT (lub kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 roku,
- kserokopie umów dzierżawy,
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2019 roku, jeżeli nie był składany w pierwszym terminie (w lutym),
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną w rolnictwie.

Wysokość zwrotu części podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi 1,00 zł z 1 litra zakupionego oleju napędowego.
Limit roczny – 100 litrów na 1 ha użytków rolnych.
Dla hodowców bydła limit roczny – 100 litrów na 1 ha użytków rolnych + 30 litrów na średnią roczną liczbę DJP bydła.
Aktualny wniosek można pobrać z załącznika znajdującego się pod niniejszym artykułem lub w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy.
Wypłata nastąpi w miesiącu październiku po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Uwaga! Wnioskodawca w dniu składania wniosku musi być posiadaczem gospodarstwa rolnego.
Proszę we wnioskach wskazać nazwę banku i numer konta bankowego, na który zostanie przekazany zwrot podatku akcyzowego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (46) 839-40-51.

Do pobrania:

wniosek o zwrot akcyzy