Zawiadomienie

o prowadzonych pracach taksacyjnych do wykonania projektów Inwentaryzacji Stanu Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych w obrębach ewidencyjnych gminy Kocierzew Południowy

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 6 ze zm.), informuję o prowadzonych na terenie Gminy Kocierzew Południowy pracach taksacyjnych.

Ramowy plan prac: 15 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Informuję ponadto, że projekty Inwentaryzacji Stanu Lasu opracowywane są przez firmę "TAXUS UL” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Płomyka 58, na zlecenie Starosty Łowickiego na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łowiczu.