W związku z wypowiedzeniem umowy przez obecnego dostawcę domeny, Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym informuje, że w najbliższym czasie strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym będzie dostępna wyłącznie pod nowym adresem: www.bip.kocierzewpoludniowy.pl.