Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczno – planistyczny ogłoszony wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kocierzew Południowy w ramach działania „OD POMYSŁU DO PROJEKTU” moja wizja terenów zielonych w gminie, realizowany w ramach projektu: „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” został rozstrzygnięty.

Komisja konkursowa w składzie:

 • Przewodnicząca Komisji Konkursowej – Pani Agnieszka Wojda - Wójt Gminy Kocierzew Południowy
 • Zastępca Przewodniczącej Komisji Konkursowej – Pani Katarzyna Siejka
 • Członek komisji – Pani Justyna Kopeć
 • Członek komisji – Pani Mirosława Haczykowska
 • Członek komisji – Pan Marcin Kosowski
 • Członek komisji – Pani Małgorzata Grodzicka – Kowalczyk,

po dokonaniu oceny wszystkich prac konkursowych, sprawdzeniu ich pod kątem wymagań konkursowych oraz podliczeniu punktów postanowiła przyznać następujące nagrody:

I kategoria: Uczniowie klas od 4 do 6 szkoły podstawowej

I miejsce 488 pkt.: 

 • Laura Dobrzyńska
 • Kalina Sierota
 • Julia Rześna ze Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym

II miejsce 370 pkt.: 

 • Julia Cicha
 • Zuzanna Rześna
 • Natalia Bartłoszewska ze Szkoły Podstawowej w  Gągolinie Południowym

III. miejsce 364 pkt.:

 • Łucja Karasek
 • Maja Kowalik
 • Justyna Kukieła ze Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym

II kategoria: uczniowie klas od 7 do 8 szkoły podstawowej

I miejsce 449 pkt.: 

 • Aleksandra Gładka
 • Oliwia Jędrzejuk
 • Natalia Miazek ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym

II miejsce 441 pkt.: 

 • Karolina Majcher
 • Natalia Jabłońska
 • Jakub Jabłoński ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym

III. miejsce 425 pkt.:

 • Martyna Brzozowska
 • Zofia Nowińsk
 • Wojciech Sierota ze Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym

Nagrodami w konkursie są bony:

 • za zajęcie 1. miejsca - nagroda o wartości 1200,00 złotych dla Zespołu Konkursowego (bon o wartości 400,00 zł dla każdego członka drużyny),
 • za zajęcie 2. miejsca - nagroda o wartości 900,00 złotych dla Zespołu Konkursowego (bon o wartości 300,00 zł dla każdego członka drużyny),
 • za zajęcie 3. miejsca - nagroda o wartości 600,00 złotych dla Zespołu Konkursowego (bon o wartości 200,00 zł dla każdego członka drużyny).

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają nagrody za udział, w postaci bonów o wartości 40,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym, Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszewie, dzięki swojemu zaangażowaniu otrzymają nagrody w postaci bonów o wartości 2.200,00 zł każda.

ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY! 

Niestety ze względu na panujące obostrzenia związane z COVID -19 przewidziana na dziś uroczystość wręczenia nagród nie mogła się odbyć. Uczestnicy konkursu zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród. Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!