Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie zarządzenia Wójta z dnia 8 grudnia 2020 r. nr 90/2020 w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy, placówka w dniu 24 grudnia br. będzie nieczynna.