Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na www.kocierzew.pl w dniu 4 grudnia 2020 r. na okres 21 dni zostanie podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocierzew Południowy, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat 5, oznaczonych jako dz. nr 48 w Gągolinie Południowym, dz. nr 42 w Gągolinie Zachodnim oraz dz. nr 263 w Różycach-Żurawieńcu.

Do pobrania:

Zarzdzenie nr 87_2020.pdf