Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kocierzewpoludniowy.pl oraz na www.kocierzew.pl w dniu 28 stycznia 2021 r. na okres 21 dni został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kocierzew Południowy, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego oznaczonej jako dz. nr 143/1, obręb Gągolin Południowy.

Do pobrania: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (.pdf)