Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 18 kwietnia 2021 r.

Informujemy o inauguracji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wybrane zostaną najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega na m.in. podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowaniu młodego pokolenia i poszanowaniu tradycyjnych wartości.

W załączeniu przedstawiamy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową.

Regulamin Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Karta zgłoszeniowa