Gmina Kocierzew Południowy przystępuje do prac związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w wysokości 85% kwoty netto budowy instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę dla swoich mieszkańców.

Zapraszamy wszystkich chętnych właścicieli działek zlokalizowanych na terenie naszej gminy do składania ankiet wstępnych dotyczących chęci przystąpienia do projektu.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU:

 1. Akceptacja regulaminu uczestnictwa w Projekcie pn. „Zielona energia w Gminie Kocierzew Południowy” dostępnego na stronie www.kocierzew.pl oraz w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym.
 2. Uregulowany stan prawny dotyczący własności nieruchomości.
 3. Deklaracja zapłaty za wykonany projekt instalacji (max. 400 zł), wykonany przez firmę wskazaną przez Urząd Gminy.
 4. Zadeklarowanie wpłaty w wysokości:
  • 15% kwoty kosztów kwalifikowalnych
  • 100 % kwoty ewentualnych kosztów niekwalifikowalnych
  • pełnej kwoty podatku VAT należnego od kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (stawka 8%)
   (Szacowany koszt instalacji 1 kW w przypadku paneli fotowoltaicznych wynosi 4000 zł- 5500zł).
 5. Dofinansowanie mogą uzyskać tylko osoby fizyczne na potrzeby gospodarstwa domowego, nie działalności gospodarczej czy rolniczej.
 6. Zadeklarowanie wykonania przeglądu instalacji elektrycznej budynku na własny koszt. Zgodnie z prawem budowlanym art. 63, minimum raz na 5 lat w okresie trwania projektu.
 7. Uregulowane należności wobec Gminy Kocierzew Południowy co najmniej na koniec 2020 roku (np. podatki, opłaty itp.).
 8. Planuje się objęcie projektem 150 instalacji. W sytuacji gdy regulamin konkursu pozwoli na zwiększenie dofinansowania, do projektu mogą zostać zakwalifikowane kolejne osoby z listy.
 9. Instalacje powyżej 6 kW podlegać będą kontroli Państwowej Straży Pożarnej (na koszt mieszkańca).
 10. Montaż instalacji fotowoltaicznej może wiązać się ze zmianą taryfy.

Udział w projekcie jest dobrowolny.

Ankiety wstępne do pobrania na stronie www.kocierzew.pl oraz w Urzędzie Gminy.

Termin składania ankiet do 15.03.2021 r. w godz. 8:00 - 16:00
Miejsce składania ankiet: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym w pok. nr 5

Informacje w sprawie projektu udzielane są pod nr tel.: 46 839 40 45, 46 839 40 42, 46 839 40 56

Do pobrania:

 1. ANKIETA_udziau_OZE.pdf
 2. Regulamin_uczestnictwa_OZE.pdf