W związku ze zbliżającym się okresem zwiększonego ryzyka występowania ognisk ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie poprzez rozpoczęcie prac polowych, zbieranie runa leśnego, zwiększonej aktywności turystycznej, itd., Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu przypomina hodowcom trzody chlewnej o zasadach ochrony świń przed ASF.

Informacje dla hodowców i przedsiębiorców o chorobie ASF, zasadach ochrony świń przed ASF, objawach ASF i zgłoszenie podejrzenia dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-hodowcow

Do pobrania:

Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF