Szanowni Mieszkańcy!


W związku z bardzo niekorzystnymi warunkami pogodowymi powodującymi liczne szkody materialne w Państwa gospodarstwach, prosimy, aby wszystkie uszkodzenia budynków zgłaszać bez zbędnej zwłoki do Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym osobiście bądź telefonicznie pod nr 46 839 40 53 lub 46 838 48 25.