Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego nr 164/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 przeprowadzony zostanie trening w celu sprawdzenia sprawności oraz skuteczności działania systemu alarmowania. Trening polegać będzie na emitowaniu przez okres 1 minuty ciągłego dźwięku syren.