Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że do 31.01.2022 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest, które zostały zdemontowane i zalegają na posesjach położonych na terenie Gminy.


Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W celu zakwalifikowania do projektu właściciel nieruchomości musi złożyć:
•    wniosek stanowiący załącznik do „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy”. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku należy przygotować numer ewidencyjny działki, na której zgromadzony jest azbest oraz ilości wyrobów zawierających azbest w m2.

•    Dokumentację zdjęciową w wersji elektronicznej miejsc składowania wyrobów zawierających azbest (np. zdjęcie wykonane telefonem komórkowym)

•    Osoby, u których azbest był usunięty z budynku gospodarczego, w którym prowadzona jest działalność rolnicza lub gospodarcza, muszą dostarczyć zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis za lata 2022, 2021, 2020 jeżeli uzyskali taką pomoc.
Wniosek i regulamin można pobrać ze strony internetowej Gminy https://www.kocierzew.pl/index.php/zalatw-sprawe/ochrona-srodowiska/usuwanie-azbestu lub w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym w pokoju nr 2.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 46 839 40 56.