Informujemy, że woda z ujęcia w Kocierzewie Południowym nie zawiera bakterii coli i jest zdatna do spożycia.