Obwieszczenie Wójta Gminy Kocierzew Południowy o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kocierzew Południowy na lata 2021-2032".

obwieszczenie.pdf