W załączeniu przedstawiamy Państwu Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i  użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!" oraz Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy.

Komunikat MCK

Komunikat Prezesa KIK