Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że w związku z ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe od 10.01.2023 r. - 25.01.2023 r. należy składać wnioski na zakup paliw stałych w II transzy.


W związku z powyższym osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem paliwa stałego: węgla orzech lub ekogroszku na 2023 r.  powinny złożyć wniosek o zakup preferencyjny w siedzibie urzędu (pok. 1) lub elektronicznie opatrzony  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo osobistym.

Druk można odebrać w Urzędzie Gminy lub wydrukować z załącznika poniżej.

Do dokonania zakupu preferencyjnego w II transzy w ilości 1,5 t. jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. poz. 1692 i 1967 ).

W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla lub nie złożył wniosku o zakup w ilości 1,5 tony albo dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony, będzie uprawniony do zakupu łącznego limitu 3 t.

Wnioski, które nie zostały zrealizowane do końca 2022 roku, będą realizowane w pierwszej kolejności w 2023 roku.

Do pobrania:

wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie - II transza