Wojewoda Łódzki zachęca do uczczenia 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz Jego bohaterów poprzez aktywny udział w zainaugurowanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi akcji "Znicz dla Powstańca". Inicjatywa polega na objęciu pamięcią grobów wszystkich ofiar walk powstańczych poprzez złożenie zniczy  w miejscach ich wiecznego spoczynku w dniu rocznicy wybuchu 22 stycznia.