Od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy (pokój nr 7) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć:
- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
- kserokopie umów dzierżawy,
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2022 roku,
- załącznik do wniosku zawierający dane beneficjenta i dane gospodarstwa rolnego,
- zestawienie faktur.

Wysokość zwrotu części podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi 1,20 zł  
z 1 litra zakupionego oleju napędowego.Limit roczny – 110 litrów na 1 ha użytków rolnych.
Dla hodowców bydła limit roczny -  110 litrów na 1 ha użytków rolnych + 40 litrów na średnią roczną liczbę DJP bydła.

Aktualny wniosek i załączniki do wniosku do pobrania na stronie www.kocierzew.pl oraz w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy.

Wypłata nastąpi w miesiącu kwietniu po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Uwaga! Wnioskodawca w dniu składania wniosku musi  być posiadaczem gospodarstwa rolnego.

Proszę we wnioskach wskazać nazwę banku i numer konta bankowego, na który zostanie przekazany zwrot podatku akcyzowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (46) 839-40-51.

Do pobrania:

Wzór wniosku

Oświadczenie o pomocy publicznej

Zestawienie