Wojewoda Łódzki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/konkurs---warsztaty-z-zakresu-wiedzy-na-temat-hivaids-w-2022-r

W celu upamiętnienia 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej w niedzielę 10 kwietnia o godz. 8.41 na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania.

KRUS informuje, że w czasie wakacji organizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników i rolników.

Więcej szczegółów w załączniku: rehabilitacja komunikat.pdf

logo inspekcji weterynaryjnejPowiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu przekazał Rozporządzenie nr 14/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2022 r. uchylające Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) określające nakazy i zakazy związane z utrzymaniem drobiu na terenie województwa łódzkiego.

Rozporządzenie nr 14/2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Kocierzew Południowy o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kocierzew Południowy na lata 2021-2032".

obwieszczenie.pdf