Logo programu Rodzina 500+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym przypomina wszystkim, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022, o możliwości złożenia tego wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, PUE ZUS lub osobiście w siedzibie Ośrodka (budynek Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, pok. nr 4) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Przypominamy, że nowy okres rozpoczął się 1 czerwca br., zatem warunkiem otrzymania świadczeń na dziecko za czerwiec br., jest złożenie wniosku do dnia 30 czerwca 2021 r. włącznie.

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, że zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego:

  • Rozporządzenie nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu łowickiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych Pobierz

oraz

  • Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Łowiczu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu łowickiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji w związku z rozpoczynającym się sezonem lotów treningowych i konkursowych gołębi Pobierz

W związku ze zbliżającym się okresem zwiększonego ryzyka występowania ognisk ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie poprzez rozpoczęcie prac polowych, zbieranie runa leśnego, zwiększonej aktywności turystycznej, itd., Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu przypomina hodowcom trzody chlewnej o zasadach ochrony świń przed ASF.

Informacje dla hodowców i przedsiębiorców o chorobie ASF, zasadach ochrony świń przed ASF, objawach ASF i zgłoszenie podejrzenia dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-hodowcow

Do pobrania:

Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, że potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków u padłego łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono w dniu 03.04.2021 r. na brzegu rzeki Bzury na wysokości miejscowości Popów na terenie gminy Łowicz. 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu przypomina o przestrzeganiu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Pełna treść komunikatu dostępna do pobrania: Komunikat nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu